Hliníkové okná a dvere vyrábame z profilov gréckeho systému Alumil a belgického systému Aliplast

M 15000 Prestige

 • univerzálny jednokomorový profilový systém, určený na výrobu okien, dverí a presklení
 • systém je ideálny pre riešenie interiérových konštrukcií a balkónových presklení
 • elegantný dizajn profilov (štýl softline, flat, inclined, classic)
 • možnosť výroby okien so skrytým krídlom
 • okenné krídla so 16 mm drážkou pre kovanie
 • možnosť výroby všetkých typov dverí, von aj dnu otváravé konštrukcie, vysoká variabilita
 • systém umožňuje vertikálne a horizontálne preklápanie okien – systém PIVOT
 • široká škála profilov umožňuje kreativitu a neobmedzenosť architektonických riešení
 • možnosť jednoduchého zasklenia, ale aj použitia dvojskla, trojskla až do 37 mm alebo váhy do 130 kg na krídlo
 • vynikajúca zvuková izolácia (do 40 dB) s tromi druhmi špeciálneho tesnenia konceptu
 • ALUSEAL – systém maximálnej vode odolnej a vzduchovej tesnosti
 • systém umožňujúci všetky druhy povrchovej úpravy – RAL, anodická oxidácia (ELOX), INOX, striekaný drevodekor, laminácia

Technické parametre:

 • Stavebná hĺbka rámu
 • Stavebná hĺbka krídla
 • Maximálna váha krídla
 • Maximálna šírka skla a výplne
 • 50 mm
 • 50 a 59 mm
 • 130 kg
 • 37 mm
 

M11000 ALUTHERM PLUS

 • univerzálny profilový systém, ideálny na výrobu okien a dverí so zvýšeními
 • požiadavkami na tepelno-izolačné vlstnostií
 • trjkomorový profilový systém s prerušeným tepelným mostom
 • elegantný dizajn profilov
 • okenné krídla so 16 mm drážkou pre kovanie
 • možnosť výroby všetkých typov dverí, von aj dnu otváravé konštrukcie, vysoká variabilita
 • široká škála profilov umožňuje kreativitu a neobmedzenosť architektonických riešení
 • možnosť jednoduchého zasklenia, ale aj použitia dvojskla, trojskla až do šírky 44 mm alebo váhy do 130 kg na krídlo
 • vynikajúca zvuková izolácia (do 52 dB) s tromi druhmi špeciálneho tesnenia konceptu
 • ALUSEAL – systém maximálnej vode odolnej a vzduchovej tesnosti
 • 24 mm tepelný most vyrobený z polyamidu, vystuženého a spevneného skleneným vláknom
 • pre komerčné, priemyselné aj bytové projekty
 • systém umožňujúci všetky druhy povrchovej úpravy – RAL, anodická oxidácia (ELOX), INOX, striekaný drevodekor, laminácia

Technické parametre:

 • Stavebná hĺbka štandardného rámu
 • Stavebná hĺbka krídla
 • Minimalna pohľadová šírka konštrukcie
 • Minimálna pohľadová šírka priečniku
 • Maximálna váha krídla
 • Maximálna šírka skla a výplne
 • Šírka polyamidového tepelného mostu
 • 52,5 mm
 • 70 mm
 • 86 mm
 • 70 mm
 • 130 kg
 • 44 mm
 • 24 mm
 

M 19800 Accordition

 • trojkomorový systém s prerušeným tepelným mostom, so stavebnou hĺbkou 50 mm, ktorý poskytuje širokú škálu konštrukčných možností pre výrobu skladacích, zalamovacích – harmonikových konštrucií
 • špeciálny rolovací systém, ktorý štandardne používa pánty s vysokou nosnosťou,
 • umožňuje vyrábať konštrukcie s hmotnosťou krídla až do 200 kg
 • rámovú konštrukciu je možné celoobvodovo zapustiť do stavebného otvoru, čím vzniká
 • možnosť skrytej konštrukcie alebo bezbariérového prechodu cez uzatváraný
 • otvor – bezprahové riešenie dverí
 • vybrané krídlo v konštrukcií môže byť riešené ako samostatné, jednokrídlové, vstupné
 • dvere, nezávisle otvárané na zhrňovacej konštrukcií
 • špeciálny koncept tesnenia ALUSEAL – systém maximálnej vode odolnej a vzduchovej tesnosti, systém so 4 celoobvodovými tesneniami
 • tepelný most vyrobený z polyamidu, vystuženého a spevneného skleným vláknom
 • systém umožňujúci všetky druhy povrchovej úpravy – RAL, anodická oxidácia (ELOX), INOX, striekaný drevodekor, laminácia

Technické parametre:

 • Stavebná hĺbka rámu
 • Stavebná hĺbka krídla
 • Maximálna váha krídla
 • Maximálna šírka skla a výplne
 • 50 mm
 • 50 mm
 • 200 kg
 • 32 mm
 

M 900 Aero

 • jednoduchý, ľahký systém na výrobu vodorovne a zvislo posuvných konštrukcií
 • efektívna výroba hliníkových konštrukcií s nízkymi nákladmi
 • jednokomorový systém
 • elegantné oblé tvary rámov a krídel
 • jedno, dvoj a troj-koľajnicové rámy
 • variabilné riešenie konštrukcií, možné kombinácie fixných a posuvných častí
 • systém umožňuje kombináciu rôznych posuvných prvkov – okno, sieť proti hmyzu, roleta
 • možnosť zasklenia dvojsklom do 18 mm
 • všetky druhy povrchovej úpravy – RAL, anodická oxidácia (ELOX), INOX, striekaný drevodekor, laminácia

Technické parametre:

 • Stavebná hĺbka krídla
 • Stavebná hĺbka rámu
 • Maximálna váha krídla
 • Maximálna šírka skla a výplne
 • 28 mm
 • 28 až 106,2 mm
 • 75 kg
 • 18 mm
 

M 300 Falcon Alutherm

 • systém s prerušeným tepelným mostom určený na výrobu zdvižno-posuvných konštrukcií
 • umožňujúci výrobu nadštandardne veľkých krídiel s váhou do 400kg
 • variabilita riešenia konštrukcie, s kombináciou posuvných a pevných častí umožňuje
 • uzatvorenie, opláštenie veľkých priestorov
 • je možné kombinovať rôzne posuvné prvky – presklené krídla,siete proti hmyzu, rolety
 • možnosť jednoduchého zasklenia s použitím dvojskla alebo trojskla až do šírky 44 mm alebo váhy 400 kg na krídlo
 • zdvižno-posuvné otváranie umožňuje zatesnenie konštrukcie pomocou špeciálnych
 • EPDM tesnení, čím sa dosahuje zvýšenie tepelno-izolačných vlastností
 • použitý zdvižno-posuvný mechanizmus zabezpečuje ľahké a plynulé kĺzanie krídla po koľajnici rámu, ľahkosť ovládania dverí umožňuje špeciálna pomocná pružiny v zámku
 • mechanizmus umožňuje viac-polohové otvorenie, ako aj mikrovetranie s bezpečnostnou
 • poistkou proti násilnému otvoreniu krídla dverí
 • unikátne riešenie rohových konštrukcií (90 stupňov), bez nutnosti rámu v rohu, kde sa v zatvorenej polohe stretávajú dve krídla, pri otvorenej polohe zostáva v konštrukcií
 • exkluzívne voľný otvor
 • 20 mm tepelný most je vyrobený z polyamidu, ktorý je vystužený a spevnený skleným vláknom
 • systém umožňujúci všetky druhy povrchovej úpravy – RAL, anodická oxidácia (ELOX), INOX, striekaný drevodekor, laminácia

Technické parametre:

 • Pohľadová šírka rámu
 • Pohľadová šírka konštrukcie minimálne
 • Stavebná hĺbka krídla
 • Maximálna váha krídla
 • Stavebná hĺbka dvojkoľajnicového rámu
 • Stavebná hĺbka trojkoľajnicového rámu
 • 60 mm
 • 156,5 mm
 • 62,5 mm
 • 300+100 kg
 • 143,2 mm
 • 217,7 mm
 

M50 Energy

 • komplexný fasádny profilový systém s vynikajúcimi zvukovo-izolačnými vlastnosťami a vynikajúcimi tepelno-izolačnými parametrami
 • vynikajúce statické vlastnosti umožňujúce stavbu malých aj veľkorozmerných konštrukcií bez použitia ocele a iných spevňujúcich prvkov
 • systém umožňuje klasické stĺpovo-priečkové konštrukcie, zasklievané prítlačnou lištou, semištrukturálne alebo plne štrukturálne riešenie, s efektom jednoliatej, presklenej fasády alebo jemnými špárovými líniami
 • unikátne konštrukčné riešenie s použitím rovnakých profilov na stĺpiky aj priečniky, s rovnakou stavebnou hĺbkou sekcií
 • systém je vhodný na konštrukciu závesných fasád, umožňuje konštrukciu
 • naklonených, polygonálnych stien, šikmých, uhlových alebo zaoblených prvkov opláštenia budov
 • tepelnú izoláciu profilov zabezpečuje systém súvislých plastových, penových izolátorov a EPDM tesnení
 • široká paleta stĺpikov, priečnikov a krycích líšt, umožňujúca vysokú variabilitu konštrukčných riešení
 • systém je kompatibilný so všetkými bežnými systémami ALUMIL
 • umožňuje do fasády začlenenie dverových aj okenných prvkov, s otváravým, sklopným, výklopným, výsuvným alebo preklápacím mechanizmom
 • systém obsahuje okenné prvky s viditeľným alebo neviditeľným konštrukčným riešením v opláštení budovy

Technické parametre:

 • Pohľadová šírka profilov
 • Maximálna hĺbka stĺpika
 • Zasklenie
 • Tepelno-izolačné vlastnosti až na úrovni Uf =
 • Systém certifikovaný najrenomovanejším
 • certifikačným ústavom ift ROSENHEIM
 • 50 mm
 • 242,7 mm
 • 24 až 42 mm
 • 1,0 W/m2K
 

M 6 Solar Stand ARD Alutherm Plus

 • fasádny profilový systém s vynikajúcimi zvukovo-izolačnými vlastnosťami, vďaka ktorým je konštrukcie možné použiť do najrušnejších oblastí, mimoriadne zaťažených hlukom (mestá, objekty v blízkosti rušnej cestnej premávky, letiská, priemyselné objekty…)
 • vynikajúce statické vlastnosti umožňujú stavbu malých ale aj veľkorozmerných konštrukcií bez použitia ocele a iných spevňujúcich prvkov systém umožňuje klasické stĺpovo-priečkové konštrukcie, zasklievané prítlačnou lištou, semištrukturálne alebo plne štrukturálne riešenie, s efektom jednoliatej, presklenej fasády, alebo jemnými špárovými líniami
 • systém je vhodný na konštrukciu závesných fasád
 • tepelnú izoláciu profilov zabezpečuje systém súvislých plastových izolátorov a EPDM tesnení
 • široká paleta stĺpikov, priečnikov a krycích líšt, umožňujúca vysokú variabilitu konštrukčných riešení
 • systém umožňuje konštrukciu naklonených, polygonálnych prvkov
 • do systému je možné zapracovať štandardné dverové a okenné prvky
 • do fasády je možné vložiť štandardné okná, okná so skrytým krídlom alebo preklápacie okná

Technické parametre:

 • Pohľadová šírka profilov
 • Maximálna hĺbka stĺpika
 • Zasklenie do šírky
 • Tepelno-izolačné vlastnosti až na úrovni Uf =
 • Systém certifikovaný najrenomovanejším
 • certifikačným ústavom ift ROSENHEIM
 • 55 mm
 • 240 mm
 • 50 mm
 • 1,5 W/m2K
 

Hliníkové zábradlia

M 8100 RAILINGS

 • komplexný systém hliníkového zábradlia s modernými oblými alebo hranatými líniami
 • vhodný pre interiérové aj exteriérové použitie
 • systém ideálny pre balkóny, schodištia, ploty, terasy, bazény…
 • široké možnosti uplatnenia – rodinné domy, polyfunkčné objekty, kancelárske priestory, obchodné priestory, hotely…
 • neobmedzená škála výplní – hliníkové prvky, sklo, plexisklo, polycarbonát, drevo…
 • s použitím širokej škály doplnkov je možné rôznorodé tvarovanie a uhlovanie konštrukcií
 • jednoduchá montáž, exkluzívny dizajn

M 8200 RAILINGS

 • exkluzívny systém umožňujúci konštrukciu presklených zábradlí bez použitia stĺpových prvkov
 • robustne pôsobiace zábradlie, fixované pevným rámom v spodnej časti konštrukcie
 • systém vhodný na celopresklené konštrukcie s vysoko estetickým dizajnom
 • interiérové a exteriérové použitie vo všetkých typoch objektov
 • možnosť montáže na podlahu alebo pred podlažie, bočné uchytenie
 • jednoduchá a rýchla montáž
 • maximálna a dlhodobá odolnosť voči poveternostným podmienkam
 • tri základné tvary madla – okrúhle, oválne a hranaté
 • široká škála eloxovaných a striekaných povrchových úprav

Technológie špičkovej kvality

Ručíme za technológie, ktoré používame.
S našimi výrobkami budete maximálne spokojný počas celej doby ich užívania.

Opýtajte sa nás